Vesti

Letnja škola urbanizma 2014

UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE i REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
u saradnji sa Republičkom agencijom za prostorno planiranje i GIZ/ AMBERO/ ICON Projekat
''Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji''
pod pokroviteljstvom
  • Ministarstva građevinarstva i urbanizma
  • Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
  • Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine
  • Ministarstva saobraćaja
  • Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave
  • Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Inženjerske komore Srbijre
organizuju
MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP
10. JUBILARNU LETNJU ŠKOLU URBANIZMA U SRBIJI
sa temom
PLANIRANJE PROSTORA, URBANIZAM I IZGRADNJA, KOMPLEMENTARNI ZAKONI I REINDUSTRIJALIZACIJA
  • Aktuelni propisi u planiranju prostora, urbanizmi i izgradnji (Zakon o planiranju i izgradnji, Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji, status urbanističke delatnosti, preduzeća i struke...)
  • Komplementarni zakoni ( Zakon o državnom premeru i katastru nepokretnosti, Zakon o legalizaciji, Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, Zakon o eksproprijaciji, Zakon o restituciji, Poreski zakoni – posebno u vezi nekretnina i drugi zakoni)
  • Reindustrijalizacija (stanje, strukturne promene, ekonomski pokazatelji, investicije, lokacijski potencijali...)
29-31. MAJ 2014. VRNJAČKA BANJA, HOTEL "BREZA"