Vesti

Redovna i izborna skupština UUS

Redovna i izborna skupština UUS održaće se 30. maja 2013 sa početkom u 15.00 časova u hotelu "Omorika" na Tari, sa sledećim dnevnim redom:

I deo sednice
  • Otvaranje skupštine, izbor radnih tela (radno predsedništvo, verifikaciona komisija)
  • Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
  • Izveštaj o četvorogodišnjem radu Udruženja urbanista Srbije, 2009-2012.godina
  • Razmatranje i usvajanje izveštaja UUS o osnovnim aktivnostima za 2012. i izveštaj o radu za period I-V 2013. godine
  • Osnovni pravci delovanja Udruženja i plan rada za 2013. godinu
  • Donošenje odluke o nagradama i priznanjima Udruženja
II deo sednice
  • Izbor organa Udruženja urbanista Srbije: Predsedništva, Predsednika UUS, Suda časti i Nadzornog odbora
III deo sednice
  • Dodeljivanje nagrada i priznanja Udruženja urbanista Srbije