Vesti

Konkurs za Paviljon arhitekture

konkurs

konkurs

Organizator i raspisivač konkursa: časopis Arhitekton

Generalni pokrovitelj konkursa: kompanija Kingspan

Žiri konkursa: Arh. Idis Turato, Arh. Miodrag Mirković, Arh. Marko Stojčić, Predstavnik kompanije Kingspan, Glas publike

Konkurs je otvoren od 30. decembra 2011. godine do 6. aprila 2012. godine.

Nagrade:

1. Nagrada: 2000 eura

2. Nagrada: put u Austriju u trajanju od tri dana, sa obilaskom nekih od arhitektonski važnih objekata i posetom fabrike Zumtobel Licht

3. Nagrada: besplatna godišnja pretplata na časopis, objavljivanje konkursnog rešenja i promovisanje konkursnog rada u javnosti kao i objavljivanje jednog projekta po izboru u narednoj godini.

 

Konkurs je internacionalnog karaktera. Pravo učešća imaju arhitekte i studenti arhitekture. Raspisani konkurs odnosi se na idejno arhitektonsko rešenje paviljona arhitekture.

Rešenje je potrebno predstaviti na dva plakata u digitalnoj formi širine 68cm i visine 84cm u rezoluciji 240dpi. Diskove sa .pdf, .psd, .eps ili .jpg formatima slati  na e-mail adresu: Časopis Arhitekton, Svetogorska 18, 11000 Beograd, Srbija ili se obratiti redakciji na e-mail: office@casopisarhitekton.com za uputstvo o slanju putem interneta.

Nije potrebno posebno prijavljivanje putem interneta (bez naknade za učešće), već je jedini uslov da rešenja stignu do predviđenog roka na adresu ili e-mail redakcije.

Rok za prijem rešenja je 6. april 2012. godine, u 12h (GMT+01:00).

 

Štampanje pobedničkih i drugih izabranih radova, koji će biti prikazani na izložbi “2. nagrada časopisa Arhitekton “, obaviće redakcija časopisa.

Na izložbi “2. nagrada časopisa Arhitekton” u Beogradu pored pobedničkih radova biće prikazani i drugi odabrani radovi. Segment pobedničkog rešenja biće izveden i montiran u vidu instalacije u okviru izložbenog prostora. Izložba će biti održana u Beogradu u Muzeju Kralja Petra I. Datum i vreme otvaranja izložbe biće naknadno objavljeni.

IDEJA

Projekat paviljona kao rezultat kreativnog kombinovanja različitih sendvič panela, treba da predstavi na inovativan način ideju savremene arhitekture-ono što ona predstavlja danas i čemu teži, kao i da afirmiše samu arhitekturu. 

Potrebno je postići univerzalni arhitektonski kvalitet novog Paviljona arhitekture kao vanvremenskog i vanprostornog objekta. Primer za uspešan tip sličnog objekta je izveo  Mis van der Roe svojim paviljonom za izložbu u Barseloni.

LOKACIJA

Za lokaciju paviljona je predviđena potpuno ravna otvorena javna površina, dostupna sa svih strana i sa okolnim slobodnim prostorom za sagledavanje objekta.

FUNKCIJA

Funkcija paviljona treba da ima izložbeni karakter.  U okviru objekta potrebno je definisati manju zonu za sedenje. Aproksimativne dimezije gabarita objekta treba da budu 3,6x12m a visina paviljona ne treba da prelazi 4,2m.

MATERIJALI

Sendvič paneli na jednostavan i efikasan način formiraju opnu nekog objekta i  kao takvi predstavljaju idealan materijal za objekte kod kojih forma i funkcija stoje u prvom planu. Materijalizacija paviljona treba da akcentuje ostale suštinske arhitektonske elemente - formu i funkciju Paviljona arhitekture.

Kompanija Kingspan, vodeći evropski proizvođač sendvič panela, je sponzor ovog kokursa. Potrebno je informisati se o karakteristikama ovih panela na internet sajtu www.kingspanpanels.com kako bi sklopovi koji se projektuju u konkursnom rešenju bili što realniji i mogući za eventualno izvođenje. Materijalizacija paviljona treba da bude inspirisana panelima kompanije Kingspan. Nije potrebno previše detaljno obrađivati veze među panelima, osim ako detalj objekta nije sam po sebi nešto na šta se naslanja ideja i kvalitet rešenja.

OSVETLJENJE

Posebnu pažnju treba obratiti na osvetljenje pavilona. U okviru projekta potrebno je uraditi rešenje unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja objekta. U vizuelizaciji je potrebno predstaviti konkretna rasvetna tela i njihove pozicije na i u paviljonu. Različitim korišćenjem svetla u enterijeru i eksterijeru treba ostvariti visokokvalitetan ambijent koji je u skladu sa namenom objekta.

arhitekton

arhitekton

Preuzmite