Skupovi

Strateški i metodološki pristup(i) za promociju turistickog potencijala srpskog sela, Kosmaj

Udruženje urbanista Srbije organizuje Simpozijum:

Strateški i metodološki pristup(i) za promociju turistickog potencijala srpskog sela

Beograd (Dom Inženjera, Kneza Miloša 9/III) i Kosmaj
11–12. oktobar 2007.

Simpozijum podržavaju:
Ministarstvo za kapitalne investicije
Inženjerska komora Srbije 

TEME SIMPOZIJUMA

  1. Potencijal seoskih naselja
  2. Startegije i metode sa stanovišta prostorno-morfološke problematike
  3. Startegije i metode sa stanovišta funkcije i ekologije 
  4. Startegije i metode sa stanovišta dokumetaciono-pravnog okvira
  5. Upravljanje (menadžment) turistickim potencijalima sela u Srbiji
  6. 'Brend' srpskog sela