Skupovi

Planiranje i menadžment gradova i regiona

PROGRAM SIMPOZIJUMA

POLAZIŠTE

Tranzicija, kao skup procedura kroz koje prolazi srpsko društvo i njegove institucije na putu od centralno planske ka tržišno ekonomskom modelu, generiše odluke i realizaciju u domenu planiranja vec više od decenije, i još uvek je okvir / kontekst u kome planiramo gradove i regione. Proces je pracen ekonomski nestabilnim tržištem, slabim potencijalom društva za ulaganje u vece investicije, socijalnim raslojavanjem.

U procesu urbanizacije u kome je Srbija prepoznajemo model dominantnog glavnog grada ciju populaciju cini više od 20% ukupne populacije, nedovoljno razvijenu mrežu gradova srednje velicine, slabu i nekvalitetnu infrastrukturnu povezanost i opremljenost. Ovaj stepen urbanizacije zahteva visoka infrastrukturna ulaganja, kvaliteni planovi su preduslov za racionalno korišcenje resursa. Pogrešna ulaganja vode destabilaciji društva i ekonomskom kolapsu.

Zaštita resursa je vodeca tema planiranja u svetu danas. Primena koncepta održivog razvoja prisutna je na svim nivoinma planiranja, a u razvijenom evropskim zemljama i institucionalno utemeljena u fundamentalnim institucijama drržave - ministrstvima. Uvodjenje indikatora održivosti kao egzaktno merljivih vrednosti i informacije o stanju resursa i kvaliteta životne sredine je deo tekuceg programa Ministarstava u evropskim zemljama, npr UK i prisutno više od decenije.

Globalizacija Evrope i formiranje jedinstvenog evropskog podrucja odražava se na praksu planiranja. Zakoni o planiranju se usaglašavaju, a za novo definisanu teritorijalnu organizaciju rade se planovi Planet Vision- teritorijlni obuhvat za zapadno evropski prostor, Estia teritorijlni obuhvat za jugoisticno evropski prostor, planovi pogranicnih regiona, planovi posebnih resursa (podrucje Dunava, kao evropske reke).

Zadatak koji planeri Srbije imaju je dvojak: u kontekstu lokalnih ogranicavajucih okolnosti koje tranzicija nosi, datosti kao stepen urbanizacije zemlje, institucioanlnog potencijala za planiranje, (inoviranog?) znanja profesionalaca, dosegnuti nivo – metodološki, konceptualno, evropskih planova. Kako napraviti realan plan, plan koji ce se realizovati/ implementirati? I biti prema standardu evropskog planiranja i realizacije?

Tema Planiranje i menadžment gradova i regiona u kontekstu tranzicije/ urbanizacije/ zaštite resursa/ globalizacije, je tema simpozijuma, radnog doprinosa svecanosti obeležavanja 50 godina postojanja istrajavanja i rada Udruženja urbanista Srbije, kojom ce urbanisti/ planeri Srbije ukazati na svoje radne potencijale kao i potencijale razvoja Srbije..

TEME

STRATEŠKI FAKTORI
Osnovni/ najznacajniji strateški faktori
Resursi gradova i regiona

PRAKSA URBANOG PLANIRANJA
Studije slucaja

METODOLOGIJA PLANIRANJA
Uspešna i neuspešna praksa
Metodološke inovacije
Novi koncepti

MENADŽMENT U PLANIRANJU
Implementacija planova
Relacija lokalne i regionalne uprave
Institucionalno delovanje

ULOGA URBANISTE PLANERA (po pozivu)
DOKTRINA PLANIRANJA (po pozivu)

CILJEVI

- Razmena znanja – upoznavanje sa novim planerskim pristupima, potencijalima i problemima
- Afirmisanje planerske delatnosti i znacaja planiranja u zaštiti resursa – gradova i regiona
- Afirmisanje urbanog menadžmenta
- Definsanje uloge planera
- Definisanje doktrine planiranja

NAČIN RADA

- Plenarna izlaganja
- Tematske prezentacije i diskusije
- Radni izleti
- Kulturna dogadjanja

POTENCIJALNI KORISNICI

- Profesionalna i šira javnost
- Ministarstva i Lokalna uprava

UČESNICI / RASPORED PREDAVANJA

16. jun - četvrtak

15:00 - 17:00

I - STRATEŠKI FAKTORI

Miodrag Vujošević
ODRŽIVI REGIONALNI I URBANI RAZVOJ U SRBIJI: JOŠ JEDNA TRANZICIJSKA MANTRA, ILI KONCEPT KOJI IMA PRODUKTIVNI POTENCIJAL?

Slavka Zeković
GRADJEVINSKO ZEMLJIŠTE - STRATEŠKI FAKTOR PLANIRANJA I KONKURENTNOSTI GRADOVA U PERIODU TRANZICIJE

Dejan Filipović
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE KAO STRATEŠKI OKVIR PLANIRANJA I UREDJENJA PROSTORA U SRBIJI

Božidar Stojanović
ULOGA STRATEŠKE PROCENE ŽIVOTNE SREDINE U URBANOM MENADŽMENTU

Aleksandra Fulgosi
ODRŽIVI RAZVOJ KULTURNOG NASLEĐA - PROGRAMSKA POLITIKA SAVETA EVROPE I NAŠA PRAKSA

Ranka Gajić
ISTORIJSKO NASLEDJE - INTEGRALNA KOMPONENTA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Aleksandra Stupar
KA NOVOJ URBANOJ ATRAKTIVNOSTI: TRANSFORMACIJA, MANIPULACIJA, KOMPETICIJA

Mila Pucar
RESURSI GRADOVA I REGIONA

Nikola Krunić
ZNAČAJ ZAPADNOMORAVSKE RAZVOJNE OSOVINE U PROSTORNO - FUNKCIONALNOJ ORGANIZACIJI SRBIJE

Mirjana Lukić
POTREBA ZA RAZVOJEM DISCIPLINE PODZEMNI URBANIZAM

pauza 17:00 - 17:30

17:30 - 19:30

II - MEODOLOGIJA PLANIRANJA

Vesna Zlatanović
PLANIRANJE, UREDJENJE PROSTORA I ODRŽIV RAZVOJ

Marija Maruna
MOGUCNOSTI UNAPREDJENJA METODOLOGIJE URBANOG PLANIRANJA NA OSNOVAMA OBJEKTNIH METODOLOGIJA

Vesna Tomić
MOGUĆE UNAPREDJENJE SISTEMA I PRAKSE URBANISTIČKOG PLANIRANJA KOD NAS

Milica Grozdanić
METODOLOGIJA PLANIRANJA, USPEŠNA I NEUSPEŠNA PRAKSA

Nataša Krstić
NOVA ATINSKA POVELJA I PRINCIPI ODRŽIVOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA GRADOVA

Ana Nikolov
IMPLEMENTACIJA PROSTORNIH PLANOVA - OD IDEJE DO REALIZACIJE

Saša Milijić
IMPLEMENTACIJA RAZVOJA I UREDJENJA TURISTICKIH CENTARA I NASELJA U PLANINSKIM PODRUCJIMA

Nikola Krunić
PRISTUP DETERMINISANJU GRAVITACIONOG PODRUČJA KORIDORA MAGISTRALNOG PUTA

Tatjana Mrdjenović, Ksenija Lalović, Zoran Djukanović
GIS U FUNKCIJI IZRADE GENERALNOG PLANA

Ivana Jovanović
GIS KAO INSTRUMENT ZA REALIZACIJU NAČELA O RACIONALNOM GAZDOVANJU ZEMLJIŠTEM

Ksenija Lalović
IST ALATI URBANOG MENADŽMENTA U KONTEKSTU REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE

Ksenija Lalović
RAZVOJ IST ALATA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE U NAŠIM USLOVIMA

17. jun - petak

09:00 - 11:00

III - PRAKSA URBANOG PLANIRANJA

Jasmina Djokić
REHABILITACIJA NASLEDJA KROZ MREŽU MALIH GRADOVA KAO MODEL REGIONALNOG RAZVOJA: PRIMER PODUNAVSKOG REGIONA U ISTOČNOJ SRBIJI

Predrag Milošević
NOVI OBRASCI U UPOTREBI ZEMLJIŠTA U POSTKOLONIJALNOM RURALNOM ZIMBABVEU I INOVATIVNA ARHITEKTURA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Biserka Mitrović
PRILOG KONCEPTU ODRŽIVOG GENERALNOG PLANA U SRBIJI U USLOVIMA TRANZICIJE

Jože Kos Grabar
VIZUALNE IN POMENSKE RAZSEŽNOSTI OZNACB VELEBLAGOVNIC NASPLOH IN V MARIBORU LETA 2000

Ruzica Bogdanović
IMPLEMENTACIJA PRINCIPA ODRŽIVOG RAZVOJA U PRAKSI

Radica Stamatović
PLANSKI OKVIR OČUVANJA AMBIJENATA U PERIODU TRANZICIJE NA PRIMERU JUŽNOG GRADSKOG IZLAZA - ULAZA GRADA TREBINJA

Jelena Živković
PLANIRANJE REKREATIVNIH PROSTORA KAO FAKTORA ZAŠTITE I AFIRMACIJE PRIRODNIH VREDNOSTI U GRADU

Anica Teofilović
KARTIRANJA GRADSKIH BIOTOPA

pauza 11:00 - 11:30

11:30 - 13:30

IV - MENADŽMENT U PLANIRANJU

Aleksandra Djukić
URBANI MENADŽMENT U FUNKCIJI USPEŠNOG RAZVOJA GRADOVA

Marija Maksin - Mićić
GRAD U TRANZICIONIM USLOVIMA I NAČIN UPRAVLJANJA, PLANIRANJA I IZGRADNJE GRADOVA

Dara Golubović - Matić
UCEŠĆE JAVNOSTI U MENADŽMENTU URBANOG REGIONA. STUDIJA SLUČAJA: ”1000 POTENCIJALNIH LOKACIJA U NRV, NEMACKA”

Anja Sehić
MENADŽMENT KAO NEOPHODAN ELEMENT PROSTORNOG PLANIRANJA

Sanja Simeunčević
GRAD KAO PROIZVOD MENADŽMENT POZICIONIRANJA MLM SISTEMOM U GLOBALNOJ HIJERARHIJI GRADOVA

Jasna Maričević
UPRAVLJANJE POTREBAMA I ZAHTEVIMA GRADJANA U PROCESU IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA

Ratka Čolić, Zoran Radosavljević
NEKI ASPEKTI SAGLEDAVANJA URBANISTIČKOG PLANA KAO INSTRUMENTA ZA BOLJE UPRAVLJANJE RAZVOJEM

Miodrag Ralević
MENADŽMENT SISTEM U FUNKCIJI INTEGRISANJA I UMREŽAVANJA GRADOVA I REGIONA

Milan Miljević, Miodrag Ralević, Aleksandra Damnjanović
MENADŽMENT SISTEM MINISTARSTVA ZA KAPITALNE INVESTICIJE; FUNKCIONISANJE I UNAPREDJENJE I OSAVREMENJAVANJE U FUNKCIJI UPRAVLJANJA PROSTORNIM I URBANIM RESURSIMA

Djordjević Dušanka
UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM STAMBENOG FONDA

Milica Pejanović, Miloš Gašić
STANDARDIZACIJA PROCESA U UPRAVLJANJU GRADJENJEM

17:00 - 19:00

V ULOGA URBANISTE PLANERA

Milica Bajić
NOVE TENDENCIJE U PLANIRANJU I ULOGA PLANERA

VI - DOKTRINA PLANIRANJA

teze, diskusija, predlog doktrine
zaključci simpozijuma

KONCEPT SIMPOZIJUMA

Dr Ružica Bogdanović
Dr Miodrag Ralević
Dr Radomir Malobabić 

PROGRAMSKI ODBOR

Predstavnici:
- Udruženje urbanista Srbije
- Ministarstvo za kapitalne investicije
- Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine

ORGANIZACIONI KOMITET

Mr Dušan Minić, Udruženje urbanista Srbije
Predstavnik Ministarstva za kapitalne investicije
Predstavnik Ministarstvo zdravlja i zaštite životne sredine
Dr Ružica Bogdanović, Udruženje urbanista Srbije
Mr Vesna Zlatanović, Udruženje urbanista Srbije
Predstavnici SO Kruševac
Predstavnik Direkcije za urbanizam Kruševac
Predstavnik JP Kruševac

ŞEKRETARIJAT SIMPOZIJUMA

Svetlana Jakovljević, Udruženje urbanista Srbije
Kontakt e-mail: urbs@eunet.yu & urbanist@eunet.yu

 

Preuzmite