Skupovi

Strategije razvoja gradova i saobraćaj, Teslić, Republika Srpska

URBANISTICKI ZAVOD REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA
UDRUZENJE URBANISTA SRBIJE

sa
Savez inzenjera i tehnicara saobracaja i veza Jugoslavije
Drustvo arhitektonsko gradjevinskih inzenjera Banja Luke
Arhitektonski Fakultet, Beograd
Saobracajni fakultet, Institut Saobracajnog fakulteta, Beograd
Gradjevinski fakultet, Beograd
Arhitektonsko-gradjevinski fakultet, Banja Luka
Geografski fakultet, Institut za prostorno planiranje,Beograd
IAUS Institut za arhitekturu i urbanizam, Beograd
CEP Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd

Organizuje naucno strucnu Konferenciju
STRATEGIJE RAZVOJA GRADOVA I SAOBRACAJ
maj 2001, Teslic, Republika Srpska

Dvadeseti vek je bio vek burne urbanizacije i ekspanzije mobilnosti. Posledica burnog razvoja motorizacije, posebno individualne, odrazile su se na mobilnost stanovnistva, posebno u gradovima. Istovremeno, odvijanje saobracaja ima pratece negativne uticaje na okruzenje i zdravlje stanovnika.
Vlade i gradske uprave sirom sveta preduzimaju razlicite mere da unaprede kvalitet transporta u gradovima i pri tom umanje negativne posledice saobracaja po okruzenje.

Razvoj transportnih sistema gradova u buducnosti ce zavisiti od strateskih odluka koje se danas donose. Planiranje namene povrsina i planiranje razvoja transportnog sistema moraju biti zasnovani na sistemskoj analizi. U procedurama planiranja mora postojati medjusobno usaglasavanje planiranja namene povrsina i planiranja razvoja transportnog sistema. Optimizacija razvoja urbanog podrucja se odnosi na optimizaciju celine, a ne pojedinih segmenata.

Zemlje razvijenog sveta preduzimaju razlicite mere radi unapredjenja razvoja gradova. Najcesce se ove mere integrisu i identifikuju kroz sledece razvojne komponente:
1) Unapredjenje postojece prakse; Postizanje efikasnosti planiranja namene povrsina i transportnog sistema, kao jednim od ciljeva urbanistickog planiranja, koje se orijentise na remodelovanje izgradjenog zemljista. Ove mere svode se na promene zahteva za kretanjima.
2) Inovacije; Definisanje nove politike koja treba da uoblicava urbani razvoj na nacin da bude uskladjeniji sa individualnom motorizacijom. Koncept odrzivog razvoja gradova, utemeljen i prihvacen u protekle dve decenije u svim segmentima planiranja, promovise ideju "odrzivog transporta", i opredeljenje za stav o "odrzivoj mobilnosti" - podrzavanje alternativnih vidova kretanja, favorizovanje javnog prevoza, umanjenje koriscenja individualnog prevoza, "Siti" logistike (tokovi tereta).
3) Zakonodavstvo; Propisi u vezi sa standardima emisije zagadjivaca i buke u razlicitim oblastima (proizvodnja putnickih i komercijalnih vozila, materijali koji se koriste u gradjevinarstvu i sl.)
Propisi u vezi sa standardima projektovanja i gradjenja infrastrukture itd.
4) Fiskalne politike; Razlicite forme oporezivanja (vozila/goriva i sl.) sa ciljem da se sirok spektar drustvenih troskova (pre svega ekoloskih) internalizuje, tj. dodeli direktnim korisnicima sistema, sto bi trebalo da deluje na remodelovanje njihovog ponasanja.
5) Planiranje i upravljanje saobracajem - od primene klasicnih tehnika, preko upotrebe sistema za globalno pozicioniranje, i drugih metoda.

Teme
1. Strategije razvoja gradova i transportna politika
2. Metode i tehnike planiranja, programiranja i projektovanja
3. Urbana planimetrija i saobracajna matrica
4. Informacione baze
5. Uticaj razvoja gradova na zivotnu sredinu

Generalni sponzor
Urbanisticki zavod Republike Srpske, Banja Luka

Koordinator / Organizator Konferencije
Miroslav Vujatovic, dipl. ing. saobracaja, Urbanisticki zavod Republike Srpske, Banja Luka

Naucni odbor Konferencije
Dr Branislav Deric, ekon., predsednik Komisije za Naucno istrazivacki rad UUS-a
Dr Ruzica Bogdanovic, urb., Saobracajni fakultet, Beograd
Dr Bojan Borojevic, Urbanisticki zavod Banja Luka
Dr Smiljan Vukanovic, saobr.ing, Saobracajni fakultet, Beograd
Dr Ratomir Vracarevic, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad
Dr Dejan Gavran, gradj.ing, Gradjevinski fakultet, Beograd
Dr Vladimir Depolo, DIG, Beograd
Dr Jadranka Jovic, saobrac. ing, Saobracajni fakultet, Beograd
Dr Vladimir Lukic, gradj. ing, Arhitektonsko - Gradjevinski fakultet, Banja Luka
Dr Mihajlo Maletin, gradj. ing, Gradjevinski fakultet, Beograd
Dr Dragan Mihajlovic, Ministarstvo saobracaja i veza Republike Srpske
Dr Milos Miskovic, Urbanisticki zavod Banja Luka
Dr Nada Milosavljevic, Saobracajni fakultet, Beograd
Dr Miodrag Ralevic, urb., Arhitektonski fakultet, Beograd
Dr Borislav Stojkov, urb., Geografski fakultet, IAUS, Beograd
Dr Bozidar Stojanovic, IAUS, Beograd
Dr Snezana Filipovic, Saobracajni fakultet, Beograd
Dr Jasminka Cvejic, Sumarski fakultet, Beograd

Organizacioni odbor
Ruzica Bogdanovic, predsednik Komisije za Unapredjenje struke UUS-a
Ranka Gajic, Saobracajni fakultet, Beograd
Snezana Dimitrijevic, Urbanisticki zavod Republike Srpske, Banja Luka
Borko Djuric, Drustvo arhitektonsko gradjevinskih inzenjera Banja Luke, Banja Luka
Vuk Djurovic, CEP, Beograd
Ivana Jovanovic, Saobracajni fakultet, Beograd
Svetlana Jakovljevic, sekretar UUS-a
Dusan Milanovic, Urbanisticki zavod Beograda, Beograd
Maja Popovic, Saobracajni fakultet, Beograd
LJubisa Savovic, Urbanisticki zavod Republike Srpske, Banja Luka
Velimir Secerov, Geografski fakultet, Beograd
Andreja Tutundzic, Sumarski fakultet, Beograd