Letnje škole

VIII Letnja škola urbanizma, Tara 2013

УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ и РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

У сарадњи са

GIZ/ AMBERO/ ICON Пројекат


''Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији''

под покровитељством

  • Министарства грађевинарства и урбанизма
  • Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања
  • Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине
  • Министарства саобраћаја
  • Министарства просвете, науке и технолошког развоја
  • Инжењерске коморе Србије

Организују

МЕЂУНАРОДНИ
НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП

ЛЕТЊУ ШКОЛУ УРБАНИЗМА

са темом

I НОВИ И АКТУЕЛНИ ЗАКОНИ О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ЊИХОВО
СПРОВОЂЕЊЕ

II ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

30. МАЈ-01.ЈУН 2013.

ТАРА, ХОТЕЛ "ОМОРИКА"