Letnje škole

V Letnja škola urbanizma, Tara 2010.

 

Udruženje urbanista Srbije i Republički geodetski zavod organizuju
Letnju školu urbanizma na Tari, od 31. maja do 2. juna 2010. godine,
sa temom

Monitoring i konverzija.

Monitoring kao metod (model) efikasne i efektivne stručne kontrole u oblastima urbanizma, arhitekture i građevinarstva

Uticaj konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu na planiranje i izgradnju.

Preuzmite