Konkursi

Urbanisticko - arhitektonsko rešenje središnje zone "Prodor" u Kragujevcu

Skupština grada Kragujevca
Fond za uredenje gradevinskog zemljišta Kragujevac
Direkcija za urbanizam i izgradnju Kragujevac
Udruženje urbanista Srbije

Ocenjivacki sud:
Predsednik - Dr Vlatko Rajkovic, predsednik SO Kragujevac
Zamenik - Mr Veroljub Trifunovic, direktor Direkcije za urbanizam i izgradnju Kragujevca - predstavnik UUS

Clanovi:
Dragutin Radosavljevic, direktor Fonda za uredenje gradevinskog zemljišta Kragujevac
Prof. dr Bob Giddings, University Nord Humbria New Casttle, UK, direktor istraživackog centra i šef postdiplomskih studija
Prof. dr Richard Plunz, Columbia University New York
Prof. dr Vladimir Macura, d.i.a., predstavnik UUS
Prof. dr Zoran Nikezic, d.i.a., predstavnik SAS
Krzystof Domaradzki, urbanista Varšave - predstavnik iz Poljske
Stepanovic Zorica, predstavnik Društva arhitekata Kragujevac
Prof. dr Jelena Božic, Arhitektonsko-gradevinski fakultet, Banja Luka.

Zamenici clanova:
Prof. dr Miodrag Ralevic, d.i.a., predstavnik UUS
Slobodan Mišic, d.i.a., predstavnik Direkcije za urbanizam i izgradnju grada Kragujevca

Izvestioci:
Mirjana Ciric, d.i.a., predstavnik Diorekcije
Mr Aleksandra Ðukic, d.i.a., predstavnik UUS

Sekretarijat konkursa:
Svetlana Jakovljevic, predstavnik UUS
Mr Dušan Minic, predstavnik Direkcije za urbanizam i izgradnju grada Kragujevca


I Nagrada
šifra "Kraguj"
Autori: Božidar Lazarevic, Dimitrije Mladenovic, Aleksandar Stjepanovic
Saradnici: Danijela Mijovic, Dragutin Salamon (maketa), Ljubiša Radojkovic (3D model)
Rad radjen u okviru "Imel group"-a

Autori ovog predloga polaze od pretpostavke da konkurs treba da stvori uslove za realnu realizaciju i definitivno oblikovanje središnog prostora Grada Kragujevca, a pri tom da se afirmišu postojece tradicionalne vrednosti graditeljstva, danas pristine u tom prostoru, ali isto tako da se ostvari kvalitet novog prostora - samosvojstven i prepoznatljiv kao novi identitet Kragujevca. Urbanisticko-arhitektonsko rešenje prezentirano ovim projektom, iako u mnogim segmentima dovedeno do detalja moguce neposredne realizacije, treba prihvatiti kao otvoreno za korekcije i logicnu nadgradnju - programsku, arhitektonsku, tehnicku, oblikovnu...

II Nagrada
šifra "20891"
Autori: Dejan Stanojevic, Maja Pantovic-Stanojevic, LJiljana Vukanic, Dragomir Krivokuca
Konsultanti: Nenad Šekularac, Svetlana Petrovic

Kljucna zamisao ovog idejnog rešenja jeste formiranje gradskog Trga namenjenog pešacima, sa znacajnim kulturnim objektima koji ga okružuju.
Takode, veoma važna nit jeste delimicna rekonstrukcija bloka prema Krstu, samim tim i produžetak pešacke zone - ulice, do Ulice Save Kovacevica, odnosno do Višnjiceve ulice.
Potez Prodor, od Krsta do zgrade Skupštine grada Kragujevca, ovim rešenjem je artikulisan, obogacen sadržajima i razlicitim ambijentima.


III Nagrada
šifra: "Brand in"
Autori: Dušan Sušic, Dubravka Sušic
Saradnici: Sveta Teofilovic, Andrea Sušic, 3D Zoran Drndarevic

Od ideje do realizacije je moguce stici krecuci se korak po korak. Grad treba posmatrati kao proizvod na tržištu.
Podizanjem nivoa atraktivnosti najužeg centra grada (potez od Opštine do hotela Kragujevac), postiglo bi se privlacenje kapitala radi urbanog razvoja. Centar bi trebalo da se transformiše u novi urbani simbol i magnet na nivou grada i šire okoline, integracijom prostora u mrežu grada, podizanjem stepena komunikativnosti, upotrebne vrednosti i ekonomske isplativosti, kao i partnerstvom javnog i privatnog sektora.
Poštovana je vremenska slojevitost, zadržavanjem objekata iz prethodnih epoha, a novim objektima je pokušano ostvarivanje kontinuiteta u fizickom smislu, kao i utisku uklopljenosti novog u postojece tkivo.

Uvecani otkup
šifra: "71623"
Autori: Petar Arsic, Danilo Arsic
Saradnici: Dragiša Marjanovic, Slavica Dakic, Vladan Stefanovic

Dva ravnopravna otkupa
šifra: "Potez"
Autori: Dragana Stevanovic, Oliver Stankovic
Saradnici: Olivera Stajkovic, Vladan Krstic (3D)

šifra: "Yugo 45"
Autor: Ljubinka Vukanic, Biro Wolf architecten, Roterdam
Saradnici:Rob van Dam, Judith Egberink, Loic Fumeaux, Ronald Guero, Michel Melenhorst, Jakopo Tenani;
strucni savetnik Vesna Tomic

Dva umanjena otkupa
šifra: "Connectivity S.V.A.T.
Autori: Tanja Vlajinic, Vladimir Savcic, Aleksandra Stupar

šifra: "67994"
Autor: Nenad Novakov
Saradnici: Aleksandar Domazetoski, Nikola Stankovic, "GMB projektni biro" Beograd

Obeštecenja
šifre: "Kraguj", "220151" i "Kraguj"