Konkursi

Konkurs za rešenje Gradske galerije na Trgu Republike u Beogradu

Skupština grada Beograda
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda

Objavljuju rezultate opšteg javnog i anonimnog konkursa
za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje gradske galerije
na Trgu Republike u Beogradu

Prva nagrada
Prvu nagradu u iznosu od 500.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom: «21248»
Autori: Bojana Puzić, apsolvent arhitekture
Natalija Ristanović, d.i.a.

prva nagrada

prva nagrada

prva nagrada

prva nagrada

Druge nagrade
Dve jednakovredne Druge nagrade u iznosu od po 350.000,00 dinara dobili su:

– rad sa autorskom šifrom: «51000»
Autorski tim:
'ARCVS prohouse' - Beograd
arh. Dragan Ivanović, arh. Zoran Ðorović, Branislav Redžić
sa
arh.Dušanom Jovanovićem
arh.Ljiljanom Momčilović
Saradnja: arh. Snežana Milovanović
Konstrukcija. ing. Sreto Kuzmanović
Koncept dizajna + 3D : arh. Zoran Milovanović
Maketa: ing. Dragutin Salamon
Fotografija: arh. Predrag Milovanović

druga nagrada

druga nagrada

druga nagrada

druga nagrada

– rad sa autorskom šifrom «13256»
Rad radjen u birou 'Medium International Development'
Autori:
Milena Kordić, d.i.a.
Svetlana Jović, d.i.a.
Milena Pavlović, d.i.a.
Maketa: Dejan Miljković, d.i.a.
Model: Aleksa Bijelović, aps.arh., Mladen Radaković

druga nagrada

druga nagrada

druga nagrada

druga nagrada

Otkupi
Tri jednakovredna otkupa u iznosu od po 100.000,00 dinara dobili su :

– rad sa autorskom šifrom «00135»
Autor: dipl.ing.arh.Maja Gavrić
Koautori: arh.Alessio Bonetti
arh. Susanna Tradati

Saradnik: stud.arh. Danilo De Santis
Maketa: arh. Alessi Bonetti
arh. Andrea Marazzi
Rad uradjen u okviru studija 'Bluoo' iz Rima

otkup sa autorskom šifrom «00135»

otkup sa autorskom šifrom «00135»

otkup sa autorskom šifrom «00135»

otkup sa autorskom šifrom «00135»

– rad sa autorskom šifrom «90795»
Autor: Srdjan Jovanović Weiss, d.i.a.
Projektanti: Ivana Sovilj, d.i.a., Nataša Teofilović, d.i.a.
Inženjerska strategija: Jane Wernick, Jane Wernick Engineers, London
Savetnik za umetnost: Katherine Carl, New York
Savetnik za urbanu strategiju: Ivan Kucina, d.i.a.

otkup sa autorskom šifrom «90795»

otkup sa autorskom šifrom «90795»

otkup sa autorskom šifrom «90795»

otkup sa autorskom šifrom «90795»

- rad sa autorskom šifrom «00081»
Autori:
Vanja Panić, d.i.a.
Aleksandar Knežević, d.i.a.
Saradnici na 3D modelu: Nebojša Spremo, aps.arh.,Marko Radosavljević, stud.arh.