O udruženju

Upravna struktura

 

UPRAVNA STRUKTURA 

PREDSEDNIK 
1.   dr Aleksandar Jevtić, Novi Sad 

PREDSEDNIŠTVO UUS

1. Prof.dr Aleksandra Đukić 
2. Milka Pavlović, Ruma 
3. Slavica Ferenc, Šabac
4. dr Božidar Manić, Beograd 
5. mr Miodrag Ferečak, Beograd 
6. Lidija Stefanović Nikolić, Niš 
7. Gordana Nedeljković, Kruševac
8. dr Marija Lalošević, Beograd
9. Zoran D.Jovanović, RGZ
10. Vesna Milošević Jovanović, Kragujevac
11. Dušan Miladinović, Novi Sad 
12. Marija Paunović Milojević, Aranđelovac
13. Nebojša Jelušić, Čačak
14. Lazar Mandić, Kragujevac  
15. Nikola Lečić, Niš 
16. Miroslav Sićević, Bačka Palanka
17. Marina Blagojević, Leposavić 
18. Ivana Joksimović, Leskovac 
19. Bojan Alimpić, Šabac
20. Dragana Siljanović Kozoderović, Sombor 

NADZORNI ODBOR UUS 
1.   Mirjana Ćirić, Kragujevac  
2.   Tatjana Simonović, Čačak
3.   Milan Jandrić, Šid

SUD ČASTI UUS  
1.   mr Milica Joksić, Beograd
2.   Jasna Lovrić, Novi Sad  
3.   dr Ratka Čolić, Beograd 
4.   Dragana Biga, Aranđelovac
5.   Veljko Bojović, Beograd
6.   Nada Vinokić, Novi Sad