updated 30th May, 2008      
         
JUN [folow up aktivnosti]
- distribucija bro�ure
- medijska kampanja

MAJ
- �tampanje i distribucija bro�ure
- medijska kampanja

APRIL
- prikupljanje i obrada podataka za bro�uru
- izrada dizajna, priprema za �tampu

MART
- medijska kampanja
- priprema sadr�aja bro�ure

FEBRUAR
- a�uriran web sajt
- priprema postera i prate�eg materijala
- okrugli sto

JANUAR
- medijska kampanja
- priprema okruglog stola (izbor u�esnika,
kontakti sa institucijama)

DECEMBAR
- prikupljanje informacija u vezi sa problematikom
odr�ivog transporta
- analiza prikupljenih informacija posebno
sa ekolo�kog aspekta

NOVEMBAR

- sumiranje rezultata
- medijska kampanja
- izvestaj o prvoj fazi rada

OKTOBAR
- priprema radne verzije brosure
- priprema postera i prateceg materijala
- odrzavanje 'okruglog stola'

SEPTEMBAR
- medijska kampanja
- priprema 'okruglog stola' (izbor ucesnika,
kontakti sa institucijama)

AVGUST
- izbor informacija
- koncept za poster / flyer
- prezentacija projekta u medijima

JUL

- selekcija informacija
- priprema - koncept za web prezentaciju
- postavljanje web prezentacije
- kontakt sa Sekretarijatom za za�titu �ivotne sredine

JUN
- prikupljanje informacija
- kontakt sa Ministarstvom za infrastrukturu
- kontakt sa IAUS
- koncept za okrugli sto, izbor i kontakti sa u�esnicima okruglog stola

prikaz info 21 - okrugli sto (pdf, 185kb)

prikaz info 19 - predstavljanje (pdf, 385kb)


prikaz agm magazin - okrugli sto 1 (pdf, 2,4mb)

prikaz agm magazin - okrugli sto 2 (pdf, 385kb)


poster - okrugli sto 1 (gif, 140kb)

poster - okrugli sto 2 (pdf, 525kb)

izvestaj o radu - 15626 SECTOR (pdf, 245 kb)

narativni opis projekta.pdf (130kb)


plan aktivnosti 1.pdf (95kb)

plan aktivnosti 2.pdf (95kb)

poster.pdf (490kb)