Vesti

‘’Izazovi urbane tranzicije’’, Pariz, 2-5.novembra 2011.godine

U okviru proslave Svetskog dana urbanizma od 3-5. novembra Francusko udruženje urbanista (SFU) je proslavilo 100 godina prakse urbanističkog planiranja i bilo domaćin 27 nacionalnih delegacija urbanista članica Evropskog saveta Evrope (ECTP-CEU). Skup pod nazivom ‘’Izazovi urbane tranzicije’’ održan je u Evropskom savetu za ekonomsku, socijalnu i politiku zaštite životne sredine u Palais d’Iéna u Parizu (www.journees-mondiales-urbanisme.org/). Skup je organizovan u saradnji  sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja, saobraćaja i stanovanja (MEDDTL), Ministarstvom spoljnih poslova i evropskih pitanja (MAEE), Ministarstvom kulture i komunikacija, Ministarstvom za prekookeanske poslove, Francuskim partnerstvom za gradove i teritorijalni razvoj (PFVT). Skup su pozdravili u uvodnim izlaganjima: Joan Clos, izvršni direktor UN-Habitat, Mercedes Bresso, Predsednik Saveta regiona EU, Jean-Paul Delevoye, Predsednik Evropskog saveta za ekonomsku, socijalnu i politiku zaštite životne sredine, Joao Teixeira, Predsednik Saveta urbanista Evrope, Christian Luyton, Predsednik Francuskog udruženja urbanista.

Uz osvrt na istoriju prakse urbanističkog planiranja, francuski urbanisti su uputili apel profesiji da se obnove rasprave o gradu i da se osmisle novi predlozi za suočavanje sa budućim promenama i unapredjenje kvaliteta života u gradovima. Profesija urbaniste, pitanja gradova i teritorija sa svim njihovim akterima, nanovo dolaze u žižu interesovanja. Na to su uticale ubrzane klimatske promene, gubitak biodiverziteta, ekonomske, finansijske, socijalne i kulturne promene, kao i teritorijalna kohezija i nove forme upravljanja. Imajući u vidu izazove nastale urbanizacijom, ističe se neizbežni iskorak u razumevanju koncepta grada, koji treba sagledavati kao mesto humanog, ekonomskog, političkog, kulturnog i umetničkog razvoja. Koje su to promene koje može da pruži održiv grad, koji su njegovi kapaciteti da otvori mogućnosti za humani razvoj? Na koji način strateško planiranje doprinosi teritorijama ‘’kolektivne inteligencije’’? Na koji način savremeni, dominantno gradski, način života, doprinosi boljoj dostupnosti osnovnim uslugama? Koja stručna znanja (‘’know-how’’) treba objediniti da bi se uspostavila teritorijalna kohezija? Manifestaciju je obeležilo više događaja: izložbe, predavanja i radionice. Održane su 4 radionice na teme održivog razvoja, urbanističkog i strateškog planiranja, osnovnih usluga i teritorijalne kohezije.

Na izložbi je dat prikaz istorije razvoja urbanizma od 1911-2011, prikaz radova nagrađenih Velikom evropskom nagradom urbanizma, Velikom francuskom nagradom urbanizma, Nacionalnom nagradom za umetnost, Nagradom za najbolju tezu o gradu, prikaz Evropskih održivih gradova, Eko-grada/ eko-kvarta, 100 godina urbanizma u Francuskoj i dr.