Vesti

Izveštaj sa XIX Salona urbanizma u Šapcu

Ove godine je Svetski dan urbanizma 8. novembar, obeležen otvaranjem 19. og međunarodnog Salona urbanizma u Šapcu. U holu sporske...

XIX Salon urbanizma, Šabac

POZIVAMO VAS Na 19. Međunarodni SALON URBANIZMA Udruženja urbanista Srbije Svečano otvaranje SALONA je 8.novembra 2010.g. u 12.00 časova...

19th International Urban Planners Exhibition - Premier Exposition in Šabac

First call: 19th International URBAN PLANNERS EXHIBITION - Premier Exposition in Šabac From 8th -15th November 2010. Organized by:...

Obaveštenje o konferenciji “Belgrade: Modern and Post/Modern City”

Američki institut arhitekata - Evropski otsek (AIACE http://aiaeurope.org/) organizuje konferenciju u Beogradu pod nazivom “Belgrade:...

Dopis - preporuke i mere oko nastupanja na tršžištu

Preporuke i mere oko nastupanja na tržištu izrade prostornih i urbanističkih planova