Vesti

Obaveštenje o konferenciji “Belgrade: Modern and Post/Modern City”

Američki institut arhitekata - Evropski otsek (AIACE http://aiaeurope.org/) organizuje konferenciju u Beogradu pod nazivom “Belgrade:...

Dopis - preporuke i mere oko nastupanja na tršžištu

Preporuke i mere oko nastupanja na tržištu izrade prostornih i urbanističkih planova

Zaključci Letnje škole urbanizma, Tara 2010

31. maj-2. jun 2010. godine

XIX Salon urbanizma, Šabac 2010

8-15. novembar 2010. godine

Letnja škola urbanizma, Tara 2010

Udruženje urbanista Srbije i Republički geodetski zavod organizuju Letnju školu urbanizma na Tari, od 31. maja do 2. juna 2010....