Vesti

Raspis konkursa, Leposavić

К О Н К У Р С
за израду урбанистичко-архитектонског решења дела центра и
непосредне околине у насељу Лепосавић
израда идејног решења партерног уређења нове локације
спомен – обележја жртвама НАТО бомбардовања 1999. године

Preuzmite