Skupovi

Planiranje i realizacija infrastrukture

PLANIRANJE I REALIZACIJA INFRASTRUKTURE 9-11. jun 2004. Kragujevac

Trece interdisciplinarno naucno-strucno savetovanje
iz oblasti Planiranja i transporta, sa medjunarodnim ucescem

RASPORED IZLAGANJA

Sreda 9. jun
12.00 - 13.00 Otvaranje skupa i pozdravni govor
13.00 - 14.00 Koktel
16.00 - 17.00 Tema 1
17.00 - 17.15 Kafe pauza
17.15 - 18.15 Tema 1
18.15 - 18.30 Kafe pauza
18.30 - 19.30 Tema 1
...........20.00 Vecera
Cetvrtak 10. jun
09.00 - 10.00 Tema 2
10.00 - 10.15 Kafe pauza
10.30 - 11.30 Tema 2
11.30 - 11.45 Kafe pauza
12.00 - 13.00 Tema 2
...........14.00 Radni izlet
...........15.00 Rucak na izletu
...........21.00 Svecana vecera
Petak 11. jun
09.00 - 10.00 Tema 3
10.00 - 10.15 Kafe pauza
10.30 - 11.30 Tema 3
11.30 - 11.45 Kafe pauza
11.45 - 12.45 Tema 3
12.45 - 13.30 Tema 4
13.30 - 14.00 Zakljucci
...........14.00 Zatvaranje savetovanja

LISTA RADOVA I TEMA

1. Znacaj i uloga infrastrukture u razvoju prostora  

KRUPNA INFRASTRUKTURA U PROSTORNOM RAZVOJU CENTRALNE SRBIJE
Mr Verko Trifunovic

O INFRASTRUKTURI UOPŠTE I PUTEVIMA POSEBNO
Prof dr Vojo Andjus

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA ZA PODRSKU SAOBRACAJU
dr Vladanka Acimovic Raspopovic, dr Zoran Petrovic

ZNACAJ MAGISTRALNIH SAOBRACAJNIH KORIDORA ZA RAZVOJ URBANIH CENTARA SREDIŠNJEG DELA SRBIJE
Dr Marija Maksin, Nikola Krunic

IBARSKA MAGISTRALA URBANA INFRASTRUKTURNA AGLOMERACIJA - OKOSNICA REGIONALNOG RZVOJA SRBIJE
Prof dr Miodrag Ralevic

ULOGA SAOBRAcAJNE INFRASTRUKTURE U RAZVOJU NASELJA REPUBLIKE SRPSKE KROZ PRIMER PRIJEDORA I NOVOG SARAJEVA
Malina Cvoro, Saša Cvoro

CENTAR INTEGRALNOG TRANSPORTA KAO POLUGA REGIONALNOG RAZVOJA
Alja Filipovic, Ivana Lalic

SPECIFICNOSTI RAZVOJA INFRASTRUKTURNIH SISTEMA U SEOSKIM NASELJIMA
Mr Dejan Ðordjevic, Mr Bogdan Lukic

RAZVOJ GRADA U INFORMACIONOM DOBU
Danijela Milovanovic

OPREMLJENOST GRADA BEOGRADA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM I DOSTIGNUTI NIVO KOMUNALNOG STANDARDA
Milan Jankovic

SREDNJOROCNI PROGRAM UNAPREDJENJA JAVNE INFRASTRUKTURE SA PROGRAMOM UREDJIVANJA GRADJEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Dr Zoran Žegarac

ŽICARE KAO INTEGRALNI DEO SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE
Mr Dragiša Dabic, Slobodan Mitrovic, Mr Saša Milijic, Nikola Krunic

INFRASTRUKTURA AKVATORIJE U FUNKCIJI REKREATIVNE PLOVIDBE
Slobodan Mitrovic, mr Saša Milijic, Krsta Paškovic

  2. Planiranje infrastrukture
STRATESKO PLANIRANJE SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA
Dr Snezana Pejcic Tarle, Mr Natasa Bojkovic, Marijana Davidovic

OSNOVNI ELEMENTI SREDNJOROCNOG PLANA RAZVOJA PUTNE MREŽE SRBIJE
Mr Milutin Štrbic

OPŠTI ALOGARITMI IZRADE PLANSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - INFRASTRUKTURA KAO POSLEDICA I UZROK
Prof. dr Mihajlo Maletin

4D-URBAN SPACE THEORY & S.A.T. PROJECT:A RE-CONCEPTION OF PRESENT URBAN STRUCTURES
Arh. Jorge Serrano, Norma A. Pecorari, Valeria Serrano

PROSTORNO PLANERSKI STANDARDI ODRŽIVOG SAOBRACAJA U SRBIJI
Dr Radomir Malobabic

PRETHODNA STUDIJA OPRAVDANOSTI UNUTRAŠNJEG MAGISTRALNOG PRSTENA U BEOGRADU
Prof dr Ljubiša Kuzovic, dr Draženko Glavic, dr Vladimir Depolo

UNUTRAŠNJI MAGISTRALNI POLUPRSTEN U BEOGRADU
Mr Mirko Radovanac

PLANIRANJE I REALIZACIJA INFRASTRUKTURE I ZAKON O KONCESIJAMA
Mr Vesna Zlatanovic -Tomaševic

PLANIRANJE INFRASTRUKTURE U FUNKCIJI SAOBRAcAJA I TURIZMA NA DUNAVSKOJ PLOVNOJ MREŽI U SRBIJI
Prof dr Zoran Radmilovic, Prof dr Radovan Zobenica

PUT INTEGRISANJA MEÐUNASELJSKIH KORIDORA I GRADSKIH MATRICA
Dragan Vucurevic dip gradj, Radica Stamatovic dia, dr Miodrag Ralevic dia, Miloš Nedic dia

PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU GASNE MREŽE I OBJEKATA U BEOGRADU
Dr Zoran Žegarac

OD IDEALNE SAOBRAcAJNE ŠEME DO RAZVOJA URBANE MATRICE NA PRIMERU INDUSTRIJSKE ZONE U BJELOM POLJU
Prof dr Miodrag Ralevic

INTEGRISANJE PROCENE RIZIKA OD HEMIJSKIH UDESA U PLANOVIMA MAGISTRALNIH INFRASTRUKTURNIH KORIDORA
Dr Božidar Stojanovic   3. Pravila, standardi i ekološki uslovi za odnose infrastrukturnih sistema u prostoru


PROSTORNO URBANISTICKI ODNOSI GRDSKIH NASELJA I AUTOPUTA
Dr Radomir Malobabic

SAVREMENO PEJSAŽNO OBLIKOVANJE PREDELA DUŽ AUTOPUTA
Prof dr Ljiljana Vujkovic

PREPORUKE ZA ODRŽIVO PREDENO UREDJENJE PROSTORA U KONTAKTNOJ ZONI MAGISTRALNIH INFRASTRUKTURNIH KORIDORA NA PRIMERU AUTOPUTA E75, DEONICA BEOGRAD- NIŠ
Mr Tijana Crncevic

ZELENILO, SLOBODNE POVRŠINE I PARKIRANJE U CENTRU GRADA- PROGRAMSKI ASPEKTI REKONSTRUKCIJE ZATVORENOG BLOKA
Mr Ranka Gajic

IMPROVING DESIGN IN THE HIGH STREET OF THE CENTRAL CITY ZONE
Prof Dr Ružica Bogdanovic

HERRENGASSE U GRACU I GOSPODSKA ULICA U BANJA LUCI- KOMPARATIVNA ANALIZA
Dijana Simonovic

IMPLEMENTACIJA KRITERIJUMA ZA VREDNOVANJE I IZBOR LOKACIJE INDUSTRIJE
U ZONI MIKS-A
Dr Slavka Zekovic

PRIRODNA MORFOLOŠKA INFRASTRUKTURA I NJEN UTICAJ NA RAZVOJ GRADA UŽICA
Nevenka Petrovic, Ana Papic i dr

SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA KAO FAKTOR PLANIRANJA REKREATIVNIH KOMPLEKSA
Mr Jelena Živkovic

METOD MODELOVANJA OSTVARLJIVE VIZIJE KROZ INTEGRISANJE REGIONALNIH I GRADSKIH INFRASTRUKTURNIH SISTEMA U LOZNICI
Prof dr Miodrag Ralevic dia, doc. Zoran Ðukanovic dia.

MOGUCE TRANSFORMACIJE URBANE MATRICE POŽAREVCA U CILJU INFRASTRUKTURNOG OPREMANJA
Mr Aleksandra Ðukic,Tanja Krišmanic

ORGANIZACIJA URBANOG TRANSPORTA U KONTEKSTU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADOVA
Mr Boško Joksimovic

UTICAJ RAZVIJENOSTI TEHNICKE INFRASTRUKTURE NA RAZVOJ SOCIJALNE INFRASTRUKTURE U GRAVITACIONOM PODRUCJU INFRASTRUKTURNIH KORIDORA
mr Biserka Mitrovic

  4. Prezentacije uradjenih i usvojenih planova infrastrukture
PROSTORNI PLAN INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA R. MAKEDONIJE ; IAUS, BEOGRAD
Dr Radomir Malobabic

PROSTORNI PLAN INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - DIMITROVGRAD; ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ
Dragana Sinobad

PROSTORNI PLAN INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD - NOVI SAD; ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE, NOVI SAD
Perica Majnojlovic

PROSTORNI PLAN INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD-NIŠ IAUS, Beograd
Mr Saša Milijic