Skupovi

Urbani menadžment, urbani marketing i preduzetništvo u funkciji kvalitativnog razvoja urbanih aglomeracija, Vrnjačka Banja