Skupovi

Novi pristup planiranju gradova - saobracaj i namena povrsina u planiranju evropskih gradova, Beograd

Prvi medjunarodni seminar
Novi pristup planiranju grada - planiranje saobracaja
i namena zemljista u evropskim gradovima 

31.maj-01.jun 2001 u Beogradu

SEMINAR ORGANIZUJU
Goethe Institut, Beograd; Saobracajni fakultet, Geografski fakultet, Udruzenje urbanista Srbije, Urbanisticki
Zavod grada Beograda
 
SEMINAR PODRZAVAJU
Savezno Ministarstvo saobracaja, Ministarstvo za saobracaj Republike Srbije, Ministarstvo urbanizma i
gradjevina Republike Srbije, Skupstina grada Beograd

 

PROGRAM SEMINARA

Grad Beograd sa 2 miliona stanovnika je u procesu donosenja vaznih odluka o svom buducem razvoju:
·   Kako razvijati sistem saobracaja,
·   Kako koristiti zemljiste,
·   Kako resavati socijalne probleme, i
·   Kako upravljati razvojem. 

TEME
1. Savremeni pristup planiranju saobracaja i namene zemljista
2. Ocena sopstvenih karakteristicnih resenja u oblasti planiranja
3. Problemi planiranja u "gradovima u tranziciji" - resavanje problema "faze tranzicije"
4. Problem ogranicavanja planom - finansijama - politikama (drustvo)
5. Problem implementacije

CILJEVI
·  Uspostavljanje institucionalne saradnje,
·  Razmena znanja- upoznavanje sa novim pristupima u planiranju, nasi planski potencijali i problemi,
·  Utvrdjivanje okvira za razvoj institucionalne saradnje.

NACIN RADA
Seminar bi imao tri moguca oblika rada:
·  Eksperti iz odredjenih oblasti pozvani od strane organizacionog komiteta,
pripremili biprezentaciju jedne teme (u formi rada) u dogovoru sa planom organizacionog komiteta.
·  Veca grupa eksperata bi raspravljala u okviru radionica o uslovima koji postoje u Beogradu i
nacinima da se oni poboljsaju i modifikuju.

Publikacija sa radovima eksperata ce biti pripremljena  i izlozena ucesnicima za diskusiju.

STRUKTURA SEMINARA
Plenarno zasedanje
Radionica

POTENCIJALNI KORISNICI
Profesionalci i javnost
Ministri i predstavnici lokalnih vlasti

UCESNICI
Inostrani i lokalni eksperti iz zastupljenih oblasti.

PLAN RADA SEMINARA
Seminar jei odrzan od 31. maja do 1. juna 2001. godine prema sledecem rasporedu:
30. maj  Prijem 
31. maj  Prepodne: Plenarno zasedanje na Saobracajnom fakultetu ili u Goethe Institutu u Beogradu
Posle podne: Plenarno zasedanje na Saobracajnom fakultetu ili u Goethe Institutu u Beogradu
Vecera i dobrodoslica
1. jun  Prepodne: Radionica, Urbanisticki zavod Grada Beograda
Posle podne: Radionica, Urbanisticki zavod Grada Beograda
Koktel
2.jun Kraj seminara i odlazak

MODERATORI SEMINARA
Dr Ruzica Bogdanovic
Dr Vladimir Papic

ORGANIZACIONI KOMITET

Dr Herwig Kempf, Goethe Institute, Beograd
Dr Zoran Sami, Predsednik, Savezno Ministarstvo za saobracaj
Marija Raseta-Vukosavljevic, Predsednik, Ministarstvo za saobracaj Republike Srbije,
Dr Dragoslav Sumarac, Predsednik, Ministarstvo urbanizma i gradjevina Republike Srbije,
Aleksandar Spasic, Skupstina Grada Beograda
Dr Ruzica Bogdanovic, Saobracajni fakultet, Beograd i Udruzenje urbanista Srbije
Dr Vladimir Papic, Saobracajni fakultet, Beograd
Dr Borislav Stojkov, Geografski fakultet, Beograd
Mr Kosta Kostic, Urbanisticki zavod
Dr Miodrag Ralevic, Predsednik, Udruzenje urbanista Srbije, Beograd
Dr Jasminka Cvejic, Udruzenje pejzaznih arhitekata Jugoslavije

SEKRETARIJAT KONFERENCIJE
Ivana Lazic, Geografski fakultet, Beograd
Vlada Momcilovic, Saobracajni fakultet, Beograd