Konkursi

Anketni urbanističko-arhitektonski konkurs za koncept unapređenja javnih prostora i objekata starog jezgra Zemuna

Drustvo urbanista Beograda
Drustvo arhitekata Beograda

Investitor:
Direkcija za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograda

Predmet rada:
Zemun ubrajaju u najstarije gradove u nasoj zemlji. Vrlo pogodan geografski polozaj i prirodni uslovi, privukli su i zadrzali ljude da u ovom delu medjurecja osnuju naselje ciji se kontinuitet moze pratiti od neolita do danas. Narodi sa ovih prostora razvijali su svoju kulturu ostavljajuci za sobom ne samo vredne pojedinacne objekte i ambijente, vec na podrucju grada Beograda, jedinstveno ocuvanu urbanu aglomeraciju olicenu u Starom jezgru Zemuna. Ono ima svoju fizionomiju, tradiciju, mentalitet i izgradjeni odnos prema reci na koju se oslanja.
Po sadrzaju gradjevinskog fonda najveci broj objekata su stambene zgrade medju kojima se prepoznaju tri tipa koja cine modifikovana ruralna panonska kuca, malogradska i gradska kuca. Javne zgrade kojih u prostoru Starog jezgra Zemuna pripadaju razvijenim oblicima malogradskih i gradskih kuca. Gotovo sve javne gradjevine podignute su pre 1914.godine.
Spratnost i velicina objekata pretezno su ujednaceni.
Tradicionalnost je opsta osobenost zemunske arhitekture.
Oblikovno i stilski gradjevinsko nasledje Starog jezgra pripada panonskoj varijanti srednje evropske arhitekture u kojoj su zastupljeni elementi baroka, klasicizma, romantizma, istorijskih neostilova, secesije i savremene funkcionalisticke arhitekture. Stilska kvalifikacija Starog jezgra Zemuna je uslovna i podrazumeva preovladavanje jednog stilskog postupka u obradi zgrade, najcesce njene fasade.
Investitori sacuvanog nasledja iskljucivo su stanovnici Zemuna ili zemunska opstina.
Graditelji Starog jezgra Zemuna su pretezno domaci majstori. U drugoj polovini XIX veka javljaju se i prvi domaci i nekolicina stranih arhitekata.

Ocenjivacki sud:
Veroljub Jovancevic, dipl.inz.el.- predsednik IO SO Zemun - predsednik zirija clanovi:
mr Dragana Bazik, dipl.inz.arh, -predsednik Drustva urbanista Beograda
zamenik predsednika zirija
Mirko Jovanovic. dipl.inz.arh, - predstavnik Drustva arhitekata Beograda
Slobodanka Prekajski, dipl.inz.arh. - predstavnik Direkcije za gradjevinsko zemljiste i izgradnju Beograda
Milica Grozdanic. dipl.inz.arh. - predstavnik Urbanistickog zavoda Beograda
Aleksandra Fulgosi, dipl.inz.arh. - predstavnik Zavoda za zastitu
spomenika kulture grada Beograda
mr Radivoje Dinulovic, dipl.inz.arh. - Jugoslovensko drustvo za umetnost i tehnologiju spektakla JUSTAT
Izvestioci:
Milica Joksic dipl.inz.arh. - Urbanisticki zavod Beograda
Danica Antic dipl.inz.arh. - Direkcija za gr. zemljiste i izgradnju Beograda
izvestilac - ekspert: Teodor Nikolcic, dipl.inz.saob.- Sekretarijat za saobracaj
Sekretar zirija: Branko Tosic, sekretar Drustva arhitekata Beograda

JEDNAKOVREDNA NAGRADA
sifra 25121
“zastitni znak” Zemuna

Autorski tim:
Maja Dimitrijevic, Marijana Bajkic

Doprinos struci:
Savremeni pristup koji objedinjuje akciono planiranje; urbanu revitalizaciju; promotivni i trzisni nastup.
Istovremeno sagledavanje i celine i detalja; i prostora i akcija; i upotrebnog (u skladu s ciljnim grupama) i oblikovnog potencijala prostora.
Doprinos Zemunu:
[TA - “podizanje nivoa atraktivnosti Starog jezgra Zemuna” do statusa “urbanog magneta na nivou Beograda”
GDE - intervencija u prostoru: od kljucnih sklopova - “pontonskog setalista na Dunavu” uklopljenog u “memorijsku” siluetu Starog jezgra Zemuna s reke i iz pravca Beograda, do kreativnih elemenata urbanog mobilijara
KAKO - predlozi kampanja koje obuhvataju realan i neposredno sprovodiv set kulturnih akcija s predlogom modela kreativnih sredstava promocije kojima na svojevrsni nacin pripada i sam konkursni elaborat.

JEDNAKOVREDNA NAGRADA
sifra 33333
urbanisticko resenje
umerena transformacija Zemuna

Autorski tim (po azbucnom redu):
Anamarija Kovenc – Vujic
Miroslava Petrovic Balubdzic
Saradnici:
Rastko Minjenovic
Olga Nikoletic

Doprinos struci:
Problemska orijentacija procesa
oblikovanja prostora
Istovremeno sagledavanje i celine i detalja

Doprinos Zemunu:
Autorsko resenje - citljiv koncept umerene transformacije Starog jezgra Zemuna i bogata paleta sagledanih i projektantski razradjenih ambijenata - nova pijaca; terase nad vodom - prosirenje i animacija keja; “zeleni bulevar”; “vodeni trg” ispred hale Pinki koji zimi prerasta u klizaliste, oplemenjen prostor zemunskog parka, i sl. Predlaganjem primerene prenamene postojecih objekata i prostora sagledani su generatori buduceg razvoja, prostorni potencijali za investiranje na zemunskoj “berzi” sa savetodavnim i usmeravajucim ucescem strucnjaka.

JEDNAKOVREDNA NAGRADA
sifra 754.02
urbanisticko resenje - evropski Zemun

Autorski tim:
Branislav Jovin

Miodrag Milasinovic
Ivan Nikolic
Marija Jovin
Sinisa Temerinski

Doprinos struci:
Kontinuitet u planiranju i dosledno pracenje razvojnih konstanti

Doprinos Zemunu:
Autorsko resenje - planiranje i rekonstrukcija “evropskog Zemuna”, celovite i samostalne gradske celine s izrazito dobrim saobracajnim vezama (metro i medjunarodno putnicko pristaniste). Posledica povecanog stepena komunikativnosti iskazana je redefinicijom namene javnih povrsina i blokova u Starom jezgru Zemuna s istorijskim (ambijent, revitalizacija, kultura, turizam), gradjanskim (unapredjenje i redefinisanje javnih povrsina i prevoza) i evropskim obelezjima (poslovanje, kongresni turizam, dunavsko pristaniste).

JEDNAKOVREDAN OTKUP
sifra 55555
urbanisticko resenje - Zemun

Autorski tim:
Jovanka DJordjevic Ciganovic
Vera Ristic Mihaljevic
Saobracaj: dr Ratomir Vracarevic
3D model: Vladimir Lazarevic
saradnik: Ivan Mikeljevic

Doprinos struci:
Sagledavanje razmatranog podrucja u kontekstu sireg okruzenja
Doprinos Zemunu:
Autorsko resenje - celovito sagledavanje prostora Starog jezgra Zemuna i neposrednog okruzenja izvan zahvata konkursnog elaborata; definisan sistem javnih prostora i objekata sa horizontalnom i vertikalnom regulacijom; detaljno razmatranje potencijala prostora i objekata uz predlaganje programskih usmerenja, uslova za izgradnju i rekonstrukciju, prenamenu postojecih objekata i sagledavanje kapaciteta nove izgradnje; kao i varijantno i fazno razmatranje saobracajnog resenja.

JEDNAKOVREDAN OTKUP
sifra 99773
urbanizam i svakodnevni zivot Zemuna

Autorski tim:
Jasmina DJokic
Danijela Nedeljkovic
Branislava Milic
mr Vladimir Milic
Konsultant: dr Vladan Djokic

Doprinos struci:
Formiranje seta principa, opredeljenja i ilustracija tipoloskim prostornim obrascima i mogucnostima njihove transformacije
Doprinos Zemunu:
STA - integrisana komunikativnost razlicitih domena, istorijski identit i tradicija, dunavski kulturni obrazac i resursi svakodnevnice
GDE - Od “gardoskih balkona”, gradskih vrtova i pesacke pasarele do biciklisticke promenada i “komsijskog korzoa”;
KAKO - integracijom prostora u mrezu, podizanjem stepena komunikativnosti, upotrebne vrednosti i ekonomske isplativosti; partnerstvom javnog i privatnog sektora