Konkursi

UUS ima dugu tradiciju i veliko iskustvo u raspisivanju i organizaciji arhitektonskih i urbanisticko-arhitektonskih konkursa - samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama.

Urbanističko-arhitektonsko rešenje centralnog bloka u Kikindi

Planski nivo ima za cilj da poveze blok sa kontekstom i gradskim okruzenjem u visestrukom obliku: vizuelno, komunikaciono, funkcionalno, oblikovno, itd.
Programski nivo ima za cilj da aktivira sve potencijale bloka, da poveca stepen njegove atraktivnosti i "trasira puteve" njegovog ozivljavanja.
Projektni nivo ima za cilj remodelaciju citavog prostora i fizickih struktura, sa zeljom da se jasno "definise" prostor bloka, estetski dovede do nivoa atrakcije koji zasluzuje i oblikovno uspostavi arhitektonsku prepoznatljivost kako svojih mikroambijenata, tako i celine ambijenta bloka u odnosu na grad.

Anketni urbanističko-arhitektonski konkurs za koncept unapređenja javnih prostora i objekata starog jezgra Zemuna

Zemun ubrajaju u najstarije gradove u nasoj zemlji. Vrlo pogodan geografski polozaj i prirodni uslovi, privukli su i zadrzali ljude da u ovom delu medjurecja osnuju naselje ciji se kontinuitet moze pratiti od neolita do danas. Narodi sa ovih prostora razvijali su svoju kulturu ostavljajuci za sobom ne samo vredne pojedinacne objekte i ambijente, vec na podrucju grada Beograda, jedinstveno ocuvanu urbanu aglomeraciju olicenu u Starom jezgru Zemuna. Ono ima svoju fizionomiju, tradiciju, mentalitet i izgradjeni odnos prema reci na koju se oslanja.

Konkurs za urbanističko -arhitektonsko rešenje centralnog trga u Loznici

Planski nivo ima za cilj da poveze trg sa kontekstom i gradskim okruzenjem u visestrukom obliku: vizuelno, komunikaciono, funkcionalno, oblikovno, itd.
Programski nivo ima za cilj da aktivira sve potencijale trga, da poveca stepen njegove atraktivnosti i “trasira puteve” njegovog ozivljavanja.
Projektni nivo ima za cilj remodelaciju citavog prostora i fizickih struktura, sa zeljom da se jasno “definise” prostor trga, estetski dovede do nivoa atrakcije koji zasluzuje i oblikovno uspostavi arhitektonsku prepoznatljivost kako svojih mikroambijenata, tako i celine ambijenta trga u odnosu na grad.

Skver izmedju ulica Vojvode Dragomira, Topoloske i Novopazarske na Vracaru u Beogradu

Skupstina grada Beograda, Drustvo arhitekata Beograda i Drustvo urbanista Beograda raspisali su konkurs za Skver izmedju ulica Vojvode Dragomira, Topoloske i Novopazarske na Vracaru u Beogradu

Prva faza uredjenja desne obale Savskog jezera u Beogradu

Skupstina grada Beograda, Javno preduzece "Ada Ciganlija", Beograd, Drustvo arhitekata Beograda i Drustvo urbanista Beograda raspisuju konkurs za Prvu fazu uredjenja desne obale Savskog jezera u Beogradu

Urbanisticko - arhitektonsko rešenje središnje zone "Prodor" u Kragujevcu

Skupština grada Kragujevca, Fond za uredenje gradevinskog zemljišta Kragujevac, Direkcija za urbanizam i izgradnju Kragujevac i Udruženje urbanista Srbije raspisali su konkurs za Urbanisticko - arhitektonsko rešenje središnje zone "Prodor" u Kragujevcu

Konkurs za rešenje Gradske galerije na Trgu Republike u Beogradu

Rezultati opšteg javnog i anonimnog konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje gradske galerije na Trgu Republike u Beogradu Prva nagrada


Prvu nagradu u iznosu od 500.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom: «21248» Autori: Bojana Puzić, apsolvent arhitekture i Natalija Ristanović, d.i.a.