Izdavačka delatnost

Nova atinska povelja 2003

Vizija gradova u XXI veku Evropskog saveta urbanista

Evropski urbanisti poručuju: najbolji način da se predvidi budućnost je da je sami stvorimo