O udruženju

Struktura udruženja

Udruženje je organizovano kao jedinstvena strukovna, stručna i društvena organizacija urbanista Srbije. Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka na teritoriji pokrajina kao i na drugim područjima osnivaju se pokrajinska udruženja odnosno društva i aktivi. UUS čini:

  • Vojvođansko udruženje urbanista (VUU)
  • Društvo urbanista Beograda (DUB)
  • Društvo urbanista Niša (DUN)
  • Udruženje urbanista Zlatiborskog okruga.

UUS proširuje svoj rad i saradnju sa srodnim udruženjima kroz uniju sa njima. Tako je formirana unija sa Asocijacijom prostornim planera (APP), i unija UUS-a i Poslovnog udruženja.

Udruženje urbanista Srbije je clanISoCaRP-a - International Society of City and Regional Planners, sa ciljem povezivanja sa globalnom mrežom priznatih i visoko kvalifikovanih profesionalaca.